วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ทดสอบ การfeed ในtwitter

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ฝึกแบบตั้งอกตั้งใจ


ขอโทษที่ตอนนี้กำลังฝึก
ศึกษาประวัติมัสยิดกรือเซะมัสยิกรือเซะ


ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี นราธิวาส หรือทางหลวงแผ่นดินสาน 42 บริเวณบ้านกรือเซะ ห่างจากตัว เมืองปัตตานี 7 กม. ลักษณะการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้เป็นแบบเสากลมก่ออิฐปูนแบบศิลปะทาง ตะวันออกกลางส่วนที่สำคัญ ที่สุดคือ หลังคาโดมซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จ มัสยิดเก่าแห่งนี้มีตำนานเล่าว่า เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวสาปแช่งไว้ไม่ให้สร้างเสร็จ บริเวณใกล้เคียงนั้นมีฮวงซุ้ยหรือที่ฝังศพเจ้าแม่ลิ้มกอ เหนี่ยว สันนิษฐานได้ว่า มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราข (พ.ศ.2121-2136)

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อเสนอเพื่อความปรองดอง


โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

กว่าบทความนี้จะได้ตีพิมพ์ ปฏิกิริยาต่อข้อเสนอเพื่อความปรองดองของท่านนายกฯ จากฝ่ายต่างๆ ก็คงเป็นที่รู้กันหมดแล้ว แต่ในขณะที่เขียนบทความนี้ ยังไม่สู้จะชัดนักว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับข้อเสนอนี้มากน้อยเพียงไร ดูเหมือนทุกฝ่ายยอมรับโดยมีเงื่อนไขทั้งสิ้น จึงไม่แน่ว่าท่านนายกฯจะยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวได้หรือไม่


อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อเสนอ 5 ข้อ ที่ท่านนายกฯกล่าวในคำแถลง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ยังมี "สาร" อีกหลายอย่างในคำแถลงที่อยู่ระหว่างบรรทัด อันเป็น "สาร" ที่ท่านนายกฯ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจส่งออกมา ผมเห็นว่า "สาร" เหล่านี้ช่วยอธิบายสภาวะที่แสนจะยุ่งเหยิงอีนุงตุงนังของการเมืองไทยในเวลา นี้ออกมาให้เห็นได้มาก

นิติรัฐที่ไร้นิติธรรม


โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูราวกับคำว่า "นิติรัฐ" จะได้รับการเน้นย้ำในฐานะเป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งในการนำสังคมไทยกลับ สู่ความเป็นปกติ ทั้งรัฐบาลและฝ่ายที่สนับสนุนต่างก็อ้างอิงถึงถ้อยคำนี้ว่า เป็นเงื่อนไขที่ต้องได้รับการปกป้องมากกว่าสิ่งอื่นใด


นิติรัฐ (Legal State) อันหมายถึงรัฐที่ยอมตนอยู่ภายใต้กฎหมาย เป็นแนวความคิดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมการกระทำของรัฐมิให้ดำเนินไปตาม อำเภอใจของผู้มีอำนาจทางการเมือง การใช้อำนาจของรัฐต้องอยู่ใต้กรอบของกฎหมายที่ได้วางไว้ล่วงหน้า บนพื้นฐานความเชื่อว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวนี้จะช่วยสามารถปกป้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชนให้ดำรงได้อย่างมั่นคง มากกว่ารัฐตำรวจอันมีความหมายถึงรัฐที่มุ่งเน้นการใช้อำนาจเป็นด้านหลัก อ่านต่อ

ที่มา มติชนออนไลน์